Kaitsealused hooned

Aa mõisa moonakamaja 1

Restaureerimine

Otstarve: eramu

Skaala: 220 m2

 

Staatus: eskiisprojekt 2018

Tellija: Vahtra Hooldemaja MTÜ

 

Aa mõisa juures paikneb kaks moonakamaja: moonakamaja 1 on kinnismälestis nr 13934 ja moonakamaja 2 kinnismälestis nr 13936.

 

Moonakas – mõisas peamiselt moona, ka korteri ja väikese maalapi eest töötav põllutööline, moonamees.

(allikas: Eesti keele seletav sõnaraamat, eki.ee)

 

Esmased graafilised materjalid Aa mõisa moonakamajadest pärinevad 1877. aastast, kus mõisa kaardil on mõlemad moonakamajad juba olemas, koos ülejäänud abihoonete kompleksi kuuluvate hoonetega. Et abihoonete kompleks on 1877. aasta kaardil täismahus näha, võib eeldada, et moonakamajad pärinevad 19. sajandi keskpaigast või isegi varasemast ajast. Esmased teated Aa mõisast endast pärinevad aga juba 15. sajandist.

 

Moonakate elamud olid 4 ja 8 perekonna jaoks mõisa poolt ehitatud. Iga moonameeste maja juures oli ühine laut loomade jaoks ja kahe maja peale oli saun. Igal perekonnal oli kasutada tuba ja köök. Köögi põrand oli paekivist, toa põrand laudadest. Toa põrandapind oli ligikaudu 20 m2, köögi pind 12–16 m2. Köögis oli nelinurkne laud ja pingid, kapp või riiulid toidunõude jaoks. Toas olid puust voodid, väiksem laud, mõned toolid ja kirst riiete ning pesu hoidmiseks. Sahvris oli kalja ja lihaastja ning silgupütt.

 

Moonkamaja 1 eskiislahendus näeb ette hoone kohandamise puhkemajaks, mida toetab looduskaunis ümbrus mõisa tiikide kaldal. Kõik sobimatud juurdeehitused lammutatakse ja taastatakse hoone algupärane maht. Katusekorruse kasutusevõtuks on katusele projekteeritud uugid ja katuseaknad. Katusena on ettepanek taastada ajalooline piibrisaba katusekivi kate.

Aa mõisa moonakamaja 1