Kaitsealused hooned

Aa mõisa moonakamaja 2

Restaureerimine

Otstarve: hooldekodu
Skaala: 1150 m2

 

Staatus: eskiisprojekt 2018
Tellija: Vahtra Hooldemaja MTÜ

 

Aa mõisa juures paikneb kaks moonakamaja: moonakamaja 1 on kinnismälestis nr 13934 ja moonakamaja 2 kinnismälestis nr 13936.

 

Moonakas – mõisas peamiselt moona, ka korteri ja väikese maalapi eest töötav põllutööline, moonamees.

(allikas: Eesti keele seletav sõnaraamat, eki.ee)

 

Esmased graafilised materjalid Aa mõisa moonakamajadest pärinevad 1877. aastast, kus mõisa kaardil on mõlemad moonakamajad juba olemas, koos ülejäänud abihoonete kompleksi kuuluvate hoonetega. Et abihoonete kompleks on 1877. aasta kaardil täismahus näha, võib eeldada, et moonakamajad pärinevad 19. sajandi keskpaigast või isegi varasemast ajast. Esmased teated Aa mõisast endast pärinevad aga juba 15. sajandist.

 

Moonakate elamud olid 4 ja 8 perekonna jaoks mõisa poolt ehitatud. Iga moonameeste maja juures oli ühine laut loomade jaoks ja kahe maja peale oli saun. Igal perekonnal oli kasutada tuba ja köök. Köögi põrand oli paekivist, toa põrand laudadest. Toa põrandapind oli ligikaudu 20 m2, köögi pind 12–16 m2. Köögis oli nelinurkne laud ja pingid, kapp või riiulid toidunõude jaoks. Toas olid puust voodid, väiksem laud, mõned toolid ja kirst riiete ning pesu hoidmiseks. Sahvris oli kalja ja lihaastja ning silgupütt.

 

Lähtuvalt täna Aa mõisas toimetavast hooldekodust on moonakamaja 2 eskiislahenduses tehtud ettepanek hoone terviklikuks restaureerimiseks ning katusekorruse kasutuselevõtuks eesmärgiga rajada ka sellesse hoonesse hooldekodu eluruumid. Hoone lõunafassaadile on tehtud ettepanek kaheks juurdeehituseks: esmalt olemasoleva hoone pikendamine lõuna suunas, mis arhitektuurselt järgiks ajaloolist hoonet; teisena juba mainitule lisaks madal ning modernne juurdeehitus. Ühekorruseline juurdeehitus on kujundatud moonakamaja esi- ja tagafassaadist taanduv ning arhitektuurselt selgelt eristuv, samas kaetud traditsioonilise materjaliga – voodrilaud. Muus osas hoone mahtu muuta ei kavatseta. Katusele on ettepanek taastada ajalooline piibrisaba katusekivi kate ning paigaldada katuseaknad, et tagada ka katusekorrusele kavandatavatele eluruumidele piisav päevavalguse ligipääs.

Aa mõisa moonakamaja 2