Uushoonestus ja planeeringud

Toompuiestee 33b

Planeerimine

Otstarve: korterelamud
Skaala: 250m2

Staatus: projekt 2017
Tellija: eraisik

 

Minikorteritega elamu Toompuiestee 33b paikneb vanalinna bastionivöö ja nn aguli-tüüpi ühe-kuni kolmekorruselinte hoonete üleminekualal. Pikliku 2,5 korruselist hoonemahtu liigendavad teisele korrusele viivad trepid ja fassaadi tagasiasted. Mahu tükeldamine on kooskõlas hoone funktsionaalsusega: minikorteritega, mille taotlus pole tekitada ühte hoonemahtu vaid väljendada ruumis tema programmi, kasutades selleks ühikute suurusi. Nii katusemaastik kui ka materjalikäsitlus (puit ja plekk) viitavad ajaloolisele puitasumile, kuid erineb sellest taotluslikult, kuna loodav hoone ei asu nähtaval kohal tänava ääres.