Miljööväärtuslikud hooned

Telliskivi 46

Laiendamine, Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamud

Skaala: 1300m2

Staatus: projekt 2011, ehitus 2012

Tellija: Endover KVB OÜ

 

Telliskivi tn 46 paikneva kahe hoone rekonstrueerimine koos katuse- ja soklikorruste kasutuselevõtuga. Kinnistul paiknevad hooned on rajatud 1931 ja 1935. Varasem on tänavapoolne puitviimistlusega elamu, seejärel ehitati kõrge katusega krohvitud puitmaja hoovi.

 

Mõlemad hooned rekonstrueeriti selliselt, et nende kõrgused ei muutuks, lisati vaid katuseaknad ja mõned vintskapid. Tänavapoolsel hoonel on maksimaalselt säilitatud olemasolev ajalooline laudis ja muud fassaadidetailid.

Telliskivi 46