Miljööväärtuslikud hooned

J. Köleri 14

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1050 m2

Staatus: projekt 2018, ehitus 2021

 

Tellija: Balfour Projektijuhtimise OÜ

 

J. Köleri 14 korterelamu on kahekorruseline, keldri- ja pööningukorrusega puitkonstruktsioonis kahe trepikojaga elamu, mille kavandas allkirja järgi hinnates 1908. aastal arhitekt Voldemar Lender.

Hoone on rajatud historitsistlikus stiilis ning mahuliselt esialgse projekti kohaselt. Köleri 14 hoone fassaadidel on säilinud suures ulatuses algupärased puitdetailid, laudis ja avatäited, samas nende seisukord varieerub heast kuni rahuldava kuni avariiliseni.

 

Käesoleva projekti raames võeti korterite laiendustena kasutusele nii hoone keldrikorrus kui uute korteritena ka katusekorrus. Ajalooliselt on hoones paiknenud neli korterit, projektiga kavandatakse hoonesse kokku üheksa korterit, säilitades põhikorrustel võimalikult palju hoone esialgsest skeemist – juurdepääsud nii tänavapoolsest trepikojast kui ka hoovipoolsest trepikojast ning magamistubade ja märgruumide paiknemine.

 

Hoone ümberehitamisel restaureeritakse ja eksponeeritakse säilinud algupärased fassaadidetailid, restaureerimiskõlbmatud või puuduvad detailid taastatakse algupäraste detailide eeskujul koopiatena. Välisviimistlusel lähtutakse traditsioonilistest välisviimistluse võtetest ja materjalidest.

J. Köleri 14