Miljööväärtuslikud hooned

Wismari 43

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Skaala: 350 m2
Staatus: projekt 2013
Tellija: Fushion OÜ

 

Krunt paikneb Wismari tänaval, Kassisaba miljööalal. Hoone esialgne maht on projekteeritud 1885. a arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi poolt. Esialgse hoonemahule on hiljem juurde ehitatud 3-korruseline osa, millest on tänaseni säilinud paekivist esimene korrus. Paekivimahus valminud hoone sarnanes Lenderi-tüüpi 3-teljelisele kortermajale. Fassaadide osas on sarnasusi tsaariaegsete 2-korruseliste tüüpfassaadidega.

 

Alates 2004. aastast on tänavahoonele antud uusi projektlahendusi. Käesoleva lahendusega taastati tänavahoone lähtuvalt arhiivijoonistele. Hoovihoone arhitektuurse idee juures on lähtutud ajalooliselt hoovis paiknenud kuuride olemusest. Ajaloolistele kuuridele viitab hoovihoone oma lihtsa mahu ja pealtnäha juhusliku aknajaotusega. Samal ajal on hoovihoone taotuslikult kaasagses võtmes.

Wismari 43