Miljööväärtuslikud hooned

Wismari 41/Villardi 2

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 700 m2

Staatus: projekt 2016, ehitus 2018
Tellija: RS Kinnisvaragrupp OÜ

 

Käsitletav hoone asub Kassisabas Wismari ja Villardi tänavate nurgal ning kuulub Kassisaba asumi vanemasse hoonestuskihistusse. Ühe tervikliku põhimahu ja väiksemate juurdeehitistega hoone on valminud üldjoontes kahes järgus: tänavate nurgal paiknev 5-teljeline maht on projekteeritud arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi poolt 1875. a ning 2-teljeline juurdeehitus koos otsaseinast eenduva kahekorruselise trepikojaga Villardi tänava pool arhitekt Konstantin Wilckeni poolt 1900. a.

 

Tegemist on eripärase kuju ja vanemat tüüpi arhitektuuristiili esindava suure üürimajaga, milliseid on piirkonnas ja Tallinnas üldiselt vähe säilinud. Hoonetüüp on seetõttu Kassisaba miljööalal väärtuslik ning väärib säilitamist taastamise kujul.

 

Hoone algprojekt nägi ette sümmeetrilise peafassaadi, ent asümmeetrilise plaanilahendusega elumaja, mille Wismari tänava poolt lugedes esimese, kolmanda ja neljanda telje taga asuksid üüritoad, teise ja lõunapoolseima telje taga aga trepikojad/koridorid. Majja oli hoovi poolt projekteeritud kaks sissepääsu: üks lõunapoolsesse koridori ning teine tuulekotta, kust pääses teisse koridori.

 

Üldlahenduselt oli tegemist olemasoleva hoone rekonstrueerimisega, millel on algprojektile tuginedes taastatud algsed dekoorielemendid, mis olemasoleval hoonel olid kadunud nõukogudeaegse fassaadiremondi käigus. Ajaloolisi fotosid, millel oleks näha hoone algne dekooriprogramm, ei olnud projekteerimise käigus õnnestunud leida.

Wismari 41/Villardi 2