Miljööväärtuslikud hooned

Wismari 30

Laiendamine, Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 450 m2

Staatus: projekt 2010-2011, ehitus 2011
Tellija: Sixtus Kapital OÜ

 

Wismari 30 hoone puhul on tegemist Kassisaba ühe vanima hoonega, vanusest annab märku hoone paigutus krundil otsaviiluga tänava poole. Iseloomulik arhailine arhitektuurivõte on ka hoone trepikäigu lahendus ja tänavapoolse otsafassaadi viilu kujundus. Hoone on ehitatud ilmselt kahes järgus: 1 korrus 18. sajandi lõpus või 19. sajandi I poolel (juba 1855. a Tallinna kaardil on sellel kohal samas mahus hoone olemas), II korrus 1870. aastatel (projekt Tartus Eesti Ajalooarhiivis, kuid täpselt projekti järgi pole ehitatud). Praegune välisilme pärinebki 1870. aastatest, hoonetüüpi on nimetatud Lenderi-eelseks, mida Tallinnas on säilinud üksikuid.

 

Rekonstrueerimisprojektiga kavandati hoone hoovipoolsele küljele lisaehitis, et mitte kasvatada ajaloolist hoonemahtu vintskappide või väiksemate väljasopistustega. Hoonesse on kavandatud neli korterit.

Wismari 30