Miljööväärtuslikud hooned

Wismari 27

Laiendamine, Rekonstrueerimine

Otstarve: Kohviku hoone
Skaala: 250 m2
Staatus: projekt 2018

 

Tellija: Usaldusühing H&S SERVICES
Kaasautorid: INOMATIC OÜ – Ingrid Saaroja

 

Hoone esimene ehitusprojekt pärineb aastast 1874, mille järgi ehitatud lihtsale ristkülikulise plaanilahendusega hoonele on 1881. aastal lisatud põhimahust eenduv trepikoda. 1895. aasta projektiga muudeti ka hoone tänavapoolse madalama osa katusekuju ja fassaadi välisilmet, kuna naaberkinnistu piirile püstitati tänava äärde tulemüüriga paekivist sepikoda.
2018. aastal koostatud projekt näeb ette hoone kasutusele võtu kohvikuna, sealjuures ka hoone katusealuse korruse. Konstruktiivse ekspertiisi soovitust järgides tõstetakse hoone massiivpuitkehand tänava pinnast kõrgemale ning rajatakse selle alla uus vundament, mille juures aga hoone olemasolevat kuju ei muudeta. Hoone välisilme taastatakse vastavaks algupärasele klassitsistlikule tüüpfassaadile, restaureerides säilinud puitdetailid.

 

Olemasolevate kuuride maht kinnistul lammutatakse ning selle asemele rajatakse rekonstrueeritavale mahule juurdeehitis, kus saab paiknema kohviku köögi- ja personaliruumid. Juurdeehitise fassaadid on lahendatud tagasihoidlikuna, liigsete detailideta, säilitades välisilmes ajaloolist kõrvalhoone funktsiooni.

Wismari 27