Miljööväärtuslikud hooned

Wismari 14

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 600 m2

Staatus: projekt 2015, ehitus 2018
Tellija: Wismari 14 KÜ

 

Hoone projekt on valminud 1883.a. Projekti on allkirjastanud arhitekt Aleksander Sabler. Projekteeritud on kahe täiskorrusega ning pööninguga puitelamu. Esimesele korrusel asusid kuus 1-toalist korterit ja üks 2-toaline, mis oli eeldatavasti äripind koos poodniku toaga (asus Wismari ja Koidu tänava nurgal). Teisel korrusel asus seitse 1-toalist ja üks 2-toaline korter (äripinna kohal).

 

Algses projektis on tänavapoolne fassaad kahe vahevööga ning karniisiga I ja II korruse vahel. II korruse aknad on projekteeritud uhkete sandrikutega ning peasissepääsu kohale on kavandatud lahtine rõdu. Rõdu on ilmselt juba ehitamise ajal kinniseks muudetud. Rõdu kohale, pööningule on rajatud kitsas vintskap.
Nüüdseks on enamus ehisdetaile fassaadilt eemaldatud ning asendatud kitsama laudisega. Algset laudist on säilinud II korruse akendest kõrgemal. Nõukogude ajal on vahetatud ka kõik aknad lihtsamate puitakende vastu. Algupärastest akendest on säilinud ainult erkeri aknad ning trepikoja II korruse aknad. 1929. aastal esitatud projekti järgi on laiemaks ehitatud äripinna aknad. Ajaloolisena on säilinud välisuksed.

 

Rekonstrueerimisprojektiga nähti ette teisejärguliste ja mitte originaalsete detailide ning laudise eemaldamise. Ajalooliste fassaadijooniste põhjal taastati hoone algupärane ilme. Voodrilaudis ja muud fassaadi detailid taastati miljöösse sobivana kasutades säilinud laudise koopiaprofiile ning võimalusel algupäraseid detaile või nende koopiaid. Algupäraste detailide mittesäilimise korral oli projektis antud alternatiivsed profiilid miljöö alal asuvate sarnaste hoonete fassaadidelt. Ühtlasi seadustati eriaegadel tehtud korterite ümberehitused ning II korruse korterite laienemine katusekorrusele. Katusealuse nõuetekohaseks valgustamiseks nähti ette tasapinnalised katuseaknad nii tänava kui ka hoovi pool.

Wismari 14