Miljööväärtuslikud hooned

Vilmsi 31

Laiendamine, Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 450m2
Staatus: projekt 2013, ehitus 2013-2014
Tellija: Eurest Fund Group
Esialgne arhitekt: Karl Treumann

 

J. Vilmsi 31 kinnistul paikneb kaks hoonet – tänava pool korterelamu ja hoovis väiksem eramu. Hooned paiknevad Tallinnas Kadrioru miljööväärtuslikul alal ja on tunnistatud miljööväärtuslikuks, kuid ei kuulu piiranguvööndisse. Korterelamu esialgne projekt ehitatule sarnases mahus ja konstruktsioonis on 1902. aastast ja allkirjastatud Konstantin Wilckeni poolt. Keldrikorruse ümberehituse joonis, mille asendiskeemil on äratuntav ka hoovimaja tänaseni säilinud mahus, on aastast 1922. Alla on kirjutanud arhitekt Karl Treumann (Tarvas).

 

Korterelamu rekonstrueerimisel laienesid esimese korruse korterid osaliselt soklikorrusele ning katusekorrusele rajati kaks uut korterit. Fassaadilahenduses lähtuti ajaloolistest detailidest, mis olid säilinud hoovipoolsel trepikojal. Kõik originaaldetailid säilitati, uued tehti nende eeskujul. Välisseinad soojustati 30 mm tuuletõkkeplaadiga ning paigaldati uued kaheraamsed aknad. Katusekorrusele korterite rajamiseks tõsteti katuseharja 1m võrra ning paigaldati katuseaknad. Hoovipoolsele fassaadile lisati tagasiastuvad vinstkapid.

Vilmsi 31