Uushoonestus ja planeeringud

Vilde tee 139

Rekonstrueerimine

Otstarve: hostel
Skaala: 800 m2
Staatus: ideelahendus 2016

 

Tellija: Lion Capital Management OÜ
Kaasautorid: Taavi Põlme

 

Eskiislahenduse lähtepunktiks on olnud olemasoleva kaubandushoone gabariitmõõtudega (laius ja pikkus) arvestamine ja hosteli projekteerimine ja mahutamine olemasoleva hoone jalajälge. Hostel oleks samas suurusjärgus väljakujunenud hoonestusega, arvestades mikororajooni planeeringus määratud hoonete paiknemis asukohaga. Nii on hoone oma asukohalt kui mõõtudel sobitatud olemasolevasse keskkonda. Hoone parapeti kõrgus saab olema sarnane olemasolevate ümbritsevate hoonete räästa joonega.

 

Hostel on mõeldud 3 korruselise hoonena, mille korruse kõrgus on 4 meetrit. Antud lahenduse korral on hoone kõrgus võrreldav ümbritseva hoonestuse kõrgusega. Sarnane kõrguslik iseloom jätkab tervikliku mikrorajooni sisetänavate struktuuri. Täiendab tänavate väljakujunenud vaatesektoreid ja värskendab olemasolevat linnaruumi.

 

Materjali kasutus, peamiselt krohvipinnad, mis sobituks ümbritseva keskkonnaga. Aknad on kõrged puitmetall aknad, milledes on ruudustik. Akende raamistuse värvus must. Fassaadid, milles aknad on, on siledapinnalise laigulise betoonkrohviga, värvi tonaalsus tumedam hall. Tummad fassaadid ehk otsa fassaadid on tugeva krobelisuse astmega krohviga. Värvus tumedam hall.

 

Sissepääsuala ja evakuatsioonitreppi juures on kasutatud oranži värvi, kontrastiks tumedale hallile ja märgistamaks nii hoones liikumise ruumi ja teid.

Vilde tee 139