Ideelahendus

Vana-Kalamaja tänavaruumi võistlustöö

Planeerimine

Otstarve: avalik ruum
Skaala: 450 m2

 

Staatus: III koht ideevõistlusel  2018

Tellija: Tallinna Linnavalitsus
Kaasautorid/projekti meeskond: Liisi Vähi, Silver Soe, Apex AB

 

Kalamaja on kasvav, arenev ja mitmekesise elanikkonnaga perekeskne linnaosa. Sel on suur potentsiaal olemaks turvaline, rahulik ja hea tihedusega elukeskkond, kus on seega vajadus väga kvaliteetse avaliku ruumi järele. Käesolev arhitektuurne ideelahendus pakub Vana-Kalamaja tänaval sellist väliruumi, mis toob esile piirkonna praeguseid väärtuseid ja samas pakub alternatiivi sageli sissepoole pööratud Kalamaja elamutele, nihutades piire isikliku ja avaliku ruumi vahel, luues “elutoa tänaval”. Kodutänav pakub vaba, spontaanset ja demokraatlikku igapäevaruumi kohalikele, meeldivat ühenduskoridori ja vabaaja veetmispaika linnaelanikele ning põnevat avastamist turistidele. Samuti on tänavaruumis arvestatud lastega, kuna piirkond on noor ja peresõbralik, seal on palju lasteasutusi ja nüüd ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi noorem kooliosa. Sestap on ka markeeritud oluline laste teekond koolist Vanalinna, kuid seda mängulisena, mitte lühima sirgjoonelise rajana nagu ta seda täiskasvanutel kipub olema.

 

Minu näoga tänav on linnaruum, kus inimene ise enda ruumikogemuse eest vastutab. Tänav ja linnaruum ei domineeri, vaid proovib pakkuda erilaadseid ruumisituatsioone ja elamuslikku ruumi. Seal on ruumi aja jooksul tekkinud ja tekkivatele kihistustele ja inimestele, mängudele ning looduse vaatemängule. Ambivalentsus linnamööblis ja abstraktsus ruumikujunduses jätavad ruumi kasutusviisid vabaks ja võimalikud käitumisviisid ruumis enda avastada.

 

Tänavapõhi on turvaline, huvitav ja seal on inimese jaoks ruumi, seega on loodud eeldused, et väliruumis hästi aega veeta. Ruumi vertikaalne lahendus on taotluslikult lihtne, jagades ruumi küll tsoonideks, kuid proovides mitte domineerida ei Kalamaja miljöö ega kasutaja üle. Igaüks saab ise projitseerida ruumile enda olemise viisid ja liikuda erinevaid trajektoore pidi ning puhata seal võimalikult mitmekülgselt.

 

Oma mitmekülgsete ruumikasutusvõimaluste loomisega ühendab tänav nii erinevaid inimesi kui oma olemusega seob linnaosi. Linna ja mere ühendustee koos selles leiduvate kahe olulise, Balti jaama väljaku ja Kalamaja keskväljaku ning tänavaga külgnevate taskute ning soppidega, saab tänav taas Kalamaja peatänavaks. Tänavaruumi osaks on peale väljaku ka kõikvõimalikud tänava kõrvalruumid: taskud, sopid, ka eramaal paiknevad tühjad krundid, avalikud hoovid, mänguväljakud. See kõik on osa avaliku ruumi kogemusest. Võistlustöös on hinnatud iga tänavalõigu erilaadset miljööd, soovitud tänavaruumi rütmistada ning varieeruvaid ruume luua läbi väikeste muutuste rõhuasetustes ja ruumielementides. Ühtse terviku loovad tänaval eelkõige pinnakatted ja vormikeel, varieerudes aga näiteks väikevormide materjalide, liigendatusega, taskute ja soppidega ning konkreetsete elementide valikus laiemast galeriist. Lahendus pakub võimalusi muuta tänavaruumi nii terviklikult, kui etapiliselt tänavalõikude kaupa või lühiajaliste kiirete sekkumistega tänavasoppides.

Vana-Kalamaja tänavaruumi võistlustöö