Uushoonestus ja planeeringud

Vana-Kalamaja 6, 8 ja 10

Planeerimine

Otstarve: äri- ja eluhoone

Skaala: 4150 m2

Staatus: projekt 2016-2017, ehitus 2017-2019

Tellija: Jensen holding OÜ, Mihkelson Holding OÜ, Vana-Kalamaja 8 OÜ

 

Kinnistutel Vana-Kalamaja 6, 8 ja 10 paikneb tervikliku ansamblina kolm hoonet. Esimestel korrustel tänavafrondis asuvad äripinnad, muus osas korterid. Parkimine on viidud keldrikorrustele. Esimese korruse äripindadel on eeldus toetada teineteise tegevust ja Vana-Kalamaja  jalakäijate tänava projekti edukaks kujunemist.

 

Arhitektuurse idee kandjaks on planeeringuline lahendus – liigendades I korruse kõrge soklina ja samas jäädes põhimahus lihtsaks ja loogiliseks nagu ümbruskonna funktsionalistlik kivihoonestus. Materjalidena on kasutatud erinevaid kvaliteetseid fassaadiplaate, krohvilahendusi ja betooni.

 

Planeeringus defineeritud kinnine hoonestusviis ja Vana-Kalamaja tänava ääres tekkiv poolavalik kõrghaljastatud plats on inspireerinud kasutama erinevaid toone ja faktuure erinevate hoonemahtude fassaadidel.

 

Vana-Kalamaja 6, 8 ja 10