Uushoonestus ja planeeringud

Uus-Kalamaja 2

Planeerimine

Otstarve: korterelamud

Skaala: 1500m2

Staatus: projekt 2016, ehitus 2016-2018

Tellija: Simonsen Holding OÜ

 

Uus-Kalamaja 2 korterelamud koosnevad kahest tagasiastuva terrassega ühendatud mahust. Hoonete arhitektuurses lahenduses on lähtutud Kalamaja hoonestuse iseloomust – tänavaga paralleelsed viilkatused, puidu ja krohvi kasutamine fassaadidel – kui tehtud seda kaasaegses võtmes – vertikaalne puitribistik, püstformaadilised aknad ja rõdud hoovifassaadis.

Uus-Kalamaja 2