Kaitsealused hooned

Restoran Tuljak

Restaureerimine

Otstarve: restoran

Skaala: 1450m2

Staatus: projekt 2014-2015, ehitus 2015

Tellija: 1Partner Ehitus OÜ

Esialgne autor: Valve Pormeister

 

 

Eesti modernismi üks tippteoseid, Valve Pormeistri projekteeritud kohvikuhoone “Tuljak” lahkus meistri töölaualt 1964. aastal, vaid mõni aasta pärast kõrvalasuva Lillepaviljoni valmimist. Maastikuarhitekti haridusega Pormeistri jaoks oli Lillepaviljon esimene suurem mahuline töö. See orgaaniline, oskuslikult olemasolevat pinnavormi järgiv ehitis on astmeliselt paigutatud mere suunas langevale kaldapealsele, ühendades sise- ja väliskeskkonna läbi suurte klaaspindade. Näitusehall sai kiiresti populaarseks külastuskohaks ning peagi tuli päevakorda kohviku ehitamine hoone laiendusena.

 

“Tuljaku” ehitamiseks tegi Pormeister mitmeid üsna eriilmelisi kavandeid, liikudes iga järgmisega üha askeetlikuma lahenduse suunas. Lõplik projekt tuli range ja asine, vastandudes teadlikult Lillepaviljoni mänglevale arhitektuurikeelele, ent väljapeetud värvi- ja materjalikasutuse ning mahtude paigutusega samal ajal vanema hoonega harmoneerudes. Nii pääsevad Pirita tee poolt kohvikuhoonet silmates mõjule kolm horisontaali: majaesise terrassi betoonist rinnatis, tumm klaasfassaad (mis oli esimene sedavõrd suur liigendamata klaaspind Eestis) ning tume puitkarniis sedakõike kroonimas. 1970. aastatel laiendati külastajate südamed võitnud kohvikut, lisades sellele avaram köögiplokk. 1990. aastatel kohandati kohvik ümber restoraniks “Carina”.

 

Viimased kümmekond aastat enne restaureerimistööde algust oli hoone seisnud tühjana ning paraku selle aja jooksul saanud ulatuslikke niiskuskahjustusi. Apex Arhitektuuribüroo poolt koostati muinsuskaitsealusele hoonele põhjalik uuringute tegevuskava, mis nägi ette nii vajalikke arhiiviuuringuid kui ka kohapealseid konstruktsioonide avamisi, väärtuslike detailide dokumenteerimist ja viimistluskihtide sondeerimist. Töötati läbi ligi 100 originaaljoonist hoone kõigi ehitusjärkude projektdokumentatsioonist, määrati värvisondaažide abil kindlaks algupärane värvilahendus ning süveneti ajaloolistesse fotodesse, et tagada restaureerimisprojekti maksimaalne vastavus hoone originaalilmele.

 

Restaureerimisprojekt nägi ette vanema hooneosa maksimaalse restaureerimise, hilisema, avariilises seisus köögiploki demonteerimise, viimase alla maa-aluse parkla rajamise ning seejärel hoonemahu rekonstrueerimise, taastades kohviku algse välimuse tehniliselt vastupidavama lahendusega. Põhjalik eeltöö, vajaliku dokumentatsiooni eeskujulik vormistamine ja nõukogudeaegse ehituskvaliteedi võimalike kitsaskohtadega arvestamine tagas projekteerimise sujuvuse ning hea koostöö Tallinna Linnavalitsuse ja Kultuuriväärtuste Ametiga.

 

Hoone ajalugu pildis.

Timelapse video ehitustöödest, autor Andreas Jupits.

 

Meediakajastus:

 

TallinnCity: OKO ja NOA omanikud restaureerivad Pirital legendaarse kohviku Tuljak.

Äripäev: Restoranipidajad restaureerivad Tuljaku kohviku.

Postimees: Fotod: Pirital valmis restoran Tuljak.

Reisijuht: FOTOD: Legendaarne nõukogude ajast pärit restoran Tuljak sai uue kuue.

 

Restorani kodulehekülg.

Restoran Tuljak