Miljööväärtuslikud hooned

Toom-Kuninga 12

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1300 m2

Staatus: projekt 2015, ehitus 2018
Tellija: Eraisik

 

Toom-Kuninga 12 hoone esialgne projekt pärineb aastast 1882 ja on koostatud Nikolai Thamme poolt. Juba 1899. aastal on valminud uus projekt arhitekt Konstantin Wilckeni poolt, millega on kavandatud juurdeehitus Toom-Kuninga 10 poole. 1912. aastal on arhitekt Ernst Boustedt kavandanud hoovimahu laienduse. Esialgne projekt nägi ette rikkaliku historitsistliku stiiliga sümmeetrilise fassaadi, mida ilmestasid laiad nurgalauad, karniisiderohkus, esiletoodud trepikoja maht koos vinstkapiga. Kahjuks on hoone saanud hilisemalt oluliselt kannatada ja nõukogudeaegne saneerimisprojekt on kaasa toonud ulatuslikke muudatusi nii siseruumides kui fassaadidel.

 

Katusekorruse kasutuselevõtuks tõsteti katuseharja 0,9m võrra ja rajati vintskapid. Säilitati mõned originaaldetailid ja uued kavandati nende eeskujul. Järsul nõlvakul paiknev hoone on saanud uue ajastukohase välimuse.

Toom-Kuninga 12