Uushoonestus ja planeeringud

Telliskivi 8-2

Planeerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1300 m2

 

Staatus: projekt 2018
Kaasautorid/projekti meeskond: Jaanika Sau, Janar Blehner

 

Telliskivi 8 asub Põhja-Tallinna linnaosas, mis on Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektoris ning Pelgulinna miljööväärtuslikul alal. Kinnistul paikneb Lenderi tüüpi tänava-äärne puithoone, mis on ehitatud 20. sajandi teisel kümnendil. Krunt on põhja, lõuna ja ida küljest piiratud olemasolevate elamukruntidega.

 

Piirkonna elamukruntidele on iseloomulik hoovihoone olemasolu, sellest tulenevalt on krundile planeeritud hoovipoolne korterelamu. Planeeritud hoone lähtub ümbritsevate hoonete struktuurist ja proportsioonidest. Hoonet ümbritsevad Telliskivi tänava idapoolsel küljel Lenderi tüüpi puitmajad ning läänepoolsel küljel suuremad krohvitud kivimajad. Hoovihoone tume krohvitud fassaadilahendus on inspireeritud ümbritsevate hoonete detailidest. Hoone katusemaastik on lahendatud erinevate kalletena, mis on tuletatud traditsioonilise viilkatuse põhimõttest. Korterelamusse on kokku planeeritud neli 2- kuni 4-toalist korterit.

Telliskivi 8-2