Miljööväärtuslikud hooned

Tehnika 27

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 1300m2

Staatus: projekt 2014, ehitus 2014-2015

Tellija: Metropoli Arendus OÜ

Tehnika tn 27 korterelamu paikneb Kelmiküla miljööalal ning on väärtuslikuks hinnatud korterelamu. Käesolev hoone on 1939 aastal projekteeritud arhitekt Alfred Kehva poolt. Algupäraselt oli hoone kolme maapealse korrusega telliskonstruktsioonis hoone. Nõukogude perioodil on hoonele projekteeritud (1958. aastal) ning juurdeehitatud neljas korrus. Korruseid eraldab vahekarniis. Hoone väärtuslikeks ja ilmestavateks detailideks on keskne trepikoda, poolsammastega portaal koos varikatusega, korruseid läbivad akende krohviraamistused, küljefassaadil ühe korruse mahus poolkaarjas erker ja karniisid.

 

Käesoleva projektiga muudeti fassaadilahendust selliselt, et olemasolev erker ehitatakse korruse võrra kõrgemaks ja selle peale rajati metallpiirdega terrass. Erkeri soklikorruse aknad muudeti taasavatakse. Neljanda korruse akendele (otsafassaadid ja peafassaad) lisati analoogiliselt alumistele korrustele krohvkarniis. Hoone metallist peauks nähti ette asendada algupärase kavandi järgi kavandatud tammepuidust uksega. Katusekorruse nivendiseina rajati lisaks olemasolevatele uued nivendiaknad tagamaks paremat ilmet ja ruumide valgustatust.