Kaitsealused hooned

Tartu 7a

Restaureerimine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 200m2

 

Staatus: projekt 2015, ehitus 2016

Tellija: Kivistik & Partnerid OÜ

 

Vahemikus 1876-90 ehitatud Tartu 7a on Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal paiknev hoovihoone, mis on ajalooliselt olnud osa suuremast hoonete kompleksist. Algselt aidahooneks ehitatud kõrge sokli ja eenduva räästaga ristpalkhoone ehitati 1930ndatel ümber avarate akendega puidutöökojaks. 2015. aasta projektiga restaureeriti olemasolev väärtuslikuks hinnatud hoone ja kohandati korterelamuks. Projektiga muudeti ruumiplaneeringut selliselt, et hoonesse rajatakse 4 korterit, 2 korterit esimesel ja 2 korterit teisel katusealusel korrusel. Projekteerimisel lähtuti muinsuskaitse eritingimustest ja uue ning vana eristumise printsiipidest.

Tartu 7a