Miljööväärtuslikud hooned

Suur-Ameerika 53

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 850 m2

Staatus: projekt 2011-2013, ehitus 2013-2015
Tellija: Suur-Ameerika 53 KÜ

 

Suur-Ameerika 53 paiknev hoone on kahekordne rõhtpalkidest põhikorrustega ja paekivist soklikorrusega puitkonstruktsioonis korterelamu. Ehitamine toimus kahes järgus. Esimene puitkonstruktsioonis puittrepikojaga hooneosa on ehitatud aastal 1910. Hilisem puitkonstruktsioonis ja paekivist trepikojaga hoone on ehitatud aastal 1913.

 

Hoone fassaad oli suures osas säilinud algsel kujul. Heas korras detailid puhasti ja paigaldati tagasi. Kadunud ja pehastunud detailid asendati koopiatega. Katusekate koos konstruktsioonidega kuulus amortiseerumise tõttu täielikult asendamisele. Sissepääsude kohale rajati sepiskonstruktsioonis varikatused. Hoone otsas paiknev paekivist trepp rajati uuesti kahepoolsena. Katuseharja tõsteti 1,4m võrra. Samuti viidi vintskapid kõrgemale.

Suur-Ameerika 53