Miljööväärtuslikud hooned

Sügise 4

Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 500m2
Staatus: projekt 2009-2011, ehitus 2011-2012
Tellija: eraisik

 

Sügise tn 4 hoone on ehitatud umbes 1903. aastal. Hilisemal ajal on tehtud mitmeid muudatusi fassaadidel, neist ulatuslikemaks nõukogudeaegne nn majavalitsuse remont, mille käigus vahetati elamu aknad, laudis ja katusekate. Toonaste ehitustööde käigus läks kaotsi ka kogu dekooriprogramm, mis varem oli maja tänavakülge elavdanud.

 

Kolme korteriga kahekorruseline paekivist keldriga puidust elamu on klassikaline Lenderi-tüüpi maja. Projektiga nähti ette fassaadide rekonstrueerimine arhiivimaterjalide alusel ja muudetud ruumilahenduste seadustamine. Hoone rekonstrueerimise aluseks oli energiaaudit, mida järgides parandati hoone energiatõhusust klassilt E klassile B.

 

Projekt 2011, hoone rekonstrueeritud 2012. Tööd on tunnustatud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt, kes nimetas selle 2012. a paremini restaureeritud majaks miljööalal.

Sügise 4