Uushoonestus ja planeeringud

Sausti tee 9 ja 11

Projekteerimine

Otstarve: Ridaelamu

Skaala: 800 m2 

 

Staatus: projekt 2019, ehitus 2020

Tellija: Smartshop RCD OÜ

 

Sausti tee 9 ja 11 paiknevad kaks kolmest selgelt eristatavad hoonemahud, mis paiknevad üksteise suhtes 3,0 m nihkes suurendamaks privaatsust. Iga hoonemaht koosneb ühest omaette sissepääsuga kahekorruselisest ridaelamuboksist. Mahte ühendab puittaladele toetuv kaetud autovarjualune. Kõik mahud paiknevad põhja-lõuna suunaliselt (kerge kaldega kirde-edela suunas), kus põhjaküljel on peasissepääs ning lõunaküljel pääs terrassile ja hoovi. Kolmas sissepääs on kavandatud boksi lääneküljele, kust pääseb otse panipaik/tehnoruumi.

 

Iga boksi põhjaküljele välisukse ette on kavandatud 1m võrra välisseinast eenduv varikatus. Varikatust toetab kogu 1m kaugusel välisseinast kulgev puittaladele toetuv sõrestik, mille ülesandeks on visuaalselt ühendada varikatus autovarjualusega. Hoone lõunaküljele elutoa akende kohale on kavandatud väliseinast 1m võrra eenduv päikesevari, mis on samuti puittaladele toetuv sõrestik.

 

Ridamajad on Timbeco tehases komplekteeritud puitelementidest.

Sausti tee 9 ja 11