Miljööväärtuslikud hooned

Salme 40a

Laiendamine, Rekonstrueerimine

Otstarve: eramu
Skaala: 330 m2

 

Staatus: projekt 2012-2013, ehitus 2014
Tellija: eraisik

 

Salme tn 40a ühepereelamu on kahekorruseline kivikonstruktsioonis hoone. Hoone arhitektuur on taotluslikult kaasaegne ja ümbritsevast erinev. Kuna hoone paikneb sisehoovis, siis ei domineeri see ümbritsevate hoonete üle, vaid loob kvartali sisealae korrastatuma ilme. Hoone kujundamisel ja materjalide valikul on lähtutud sellest, et hoones asus enne tühjaks jäämist metallitöökoda. Kahekorruseline põhimaht on viimistletud roosteplekiga. Roosteplekist plaadid on seinale jagatud erisuuruste lehtedena millede liitmisvuugid on tagasiastega.

 

Elamu ühekordne maht on paekivist algupärane pesuköök. Antud hooneosa on viimistletud sisehoovi poolt vertikaalse laudisega. Pea sajandi vanuse paekivist mahu fassaadi kujundamisel on kasutatud piirkonnale iseloomulikke puitaknaid sobilike karniiside ja piirdelaudadega ning suletud räästakarniisi. Ühekordse hooneosa lamedal katusel asub avar katuseterrass, mille piirdeks on naaberkinnistute suunal olev tulemüür.

Salme 40a