Miljööväärtuslikud hooned

Rohu 8b

Rekonstrueerimine

Skaala: 950 m2
Staatus: projekt 2013-2014, ehitus 2016-2017
Tellija: Romantos OÜ

Rohu 8b