Uushoonestus ja planeeringud

Ristiku põik 8

Planeerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1600 m2
Staatus: projekt 2016

 

Tellija: Fond Control OÜ
Kaasautorid/projekti meeskond: Jaanika Sau, Ove Oot

 

Ristiku põik 8 paikneb Pelgulinna miljööväärtuslikul alal ehituspiirkonnas nr. 10. Ristiku põik 8 kinnistul paikneva kontori- ja laborihoone esialgsed arhiiviandmed on aastast 1947, mille kohaselt paiknes krundil 1-korruseline viilkatusega autoparandamise töökoda. 1993. aastal on tehtud hoonele laiendusprojekt, mille kohaselt lisandus hoonele kaks korrust ning hiljem on hoonele juurde ehitatud garaažiboksid.

 

Projektiga on ette nähtud hoone ümberehitamine ja laiendamine, mille käigus säilitatakse olemasoleva hoone kandekonstruktsioonid. Hoone ümberehitamisel korterelamuks on järgitud linnaruumi ajaloolist ja loogilist arengut. Krundil paiknev garaaž on ettenähtud lammutada, et tekitada krundile haljasala, mis hetkel puudub. Olemasolevale 2-korruselisele mahule lisandub üks korrus koos katusekorrusega. Hoone kõrguse puhul on lähtutud ümbritsevate hoonete kõrgustest Ristiku põik tänaval.

 

Lähtudes ümbritsevate hoonete iseloomulikest omadustest fasaadilahenduses on Ristiku põik 8 korterelamu eristuv oma nelja väljaulatuva mahuga, mis liigendavad hoonet ning tekitavad omapäraste fassaadirütmi. Väljaulatuvad mahud eraldavad omakorda korterite terrasse, muutes need privaatseks. Fassaadimaterjalina on kasutatud 2-korruselise mahu puhul vertikaalselt puitlaudist, muutes hoone visuaalselt väiksemaks ning uus lisanduv osa on tumeda tooniga selgelt eristuv ning liigendatud mahtudega moodustab ühtse terviku. Hoone kaks sissepääsud on kergesti eristatavad tagasiastuvate osadena.

Ristiku põik 8