Miljööväärtuslikud hooned

Raudtee 56

Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1000m2
Staatus: projekt 2010-2011, ehitus 2011-2012
Tellija: E.N.CO Projektid OÜ

 

Raudtee 56 on ajaloolisesse Nõmme raudteejaama kompleksi kuulunud elamu, kinnismälestis nr. 8804.

 

Varsti peale Tallinna-Paldiski raudtee ehitamist 1872.aastal rajati Nõmme kõrtsi lähedale rongipeatus. Oletatavalt on hoone ehitatud aastal 1890.aastal. Kivist hooneosa kohta võib selle väitega nõustuda, kuna sisemised detailid – saali uks ja kahlitest ahi soojenduskapiga võib paigutada 19. sajandi lõppu. Pika puidust hoone detailid jäävad juba 20.sajandi algupoole. Enamus siseuksed on Eesti Vabariigi aegsed. Samuti aknad. Täpselt pole teada milleks hoone ehitati. Suure tõenäosusega on see ehitatud raudteetööliste elamuks.

 

Olemasoleva hoone seisukord oli enne projekteerimist kasutuskõlbmatu ja osaliselt varisenud. Hoone sisu oli peaaegu täielikult hävinud, säilitada õnnestus üks väärtuslik ahi ja mõned siseuksed ja massiivsed talad. Restaureerimise käigus säilitati kõik vähegi taastatavad hooneosad ja detailid – osaliselt laudis, aknad, sarikaotsad, varikatused jne.

Raudtee 56