Kaitsealused hooned

Raua 25

Restaureerimine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 820m2

Staatus: projekt 2014, ehitus 2015

 

Tellija: Endover KVB OÜ

Esialgne projekt: Anton Soans

 

Restaureeritud korterelamu Raua 25 kuulub riikliku kaitse all olevate arhitektuurimälestiste hulka – reg. Nr 8208 ning Raua põiktänava ümber moodustuvasse terviklikku funktsionalismimõjuliste korterelamute ansamblisse. Hoone geomeetriliste mahtudega vormimängu on võrreldud pigem art déco kui funktsionalismi paremikuga. Seda rõhutavad dekoratiivsed ümarnurgad ja lintakna motiivi jäljendamine akende vahelise värvitud pinnaga. Kuna lamekatuse ehitamiseks siinse kliima puhul, puudus tollal kompetents, siis kavandas Soans hoonele madalakaldelise pultkatuse, mille varjas 1 m kõrguse ehisseina taha. Hoone on mahuliselt liigendatud, kõrgem osa on paigutatud Raua tn äärde, sellega liituv madalam maht põiktänava serva.

 

Lisaks välisele moodsusele kaasnes funktsionalistliku laadiga 1930. aastate kortermajades enamjaolt kõrge ehituskvaliteet, suured ja valgusküllased korterid, sanitaartingimuste parandamine (tualett ja kohati isegi vannituba igas korteris), esinduslikud viimistlusmaterjalid – näiteks kõigis tubades puitparkett. A. Soans kavandas Raua 25 üürimajja oma aja kohta erineva planeeringuga 8 avarat korterit.

 

2014. aasta restaureerimisprojektiga võeti kasutusele soklikorruse ruumid eluruumide laiendustena ning katus terrassidena. Välimuselt suuremad muudatused puudutasid hoone neljakorruselise põhimahu tagumist loodefassaadi, mille räästa tõstmisel kaotati pultkatus ja rajati uus käidav lamekatus

 

Hoone restaureerimisprojekti koostamisel järgiti originaalprojekti ja muinsuskaitse eritingimusi. Restaureeriti olemasolevad väärtuslikud detailid. Osaliselt on detailide osas tehtud tõlgendusi ning mugandusi sobitumaks paremini ka tänapäeva maitseeelistustega.

Raua 25