Uushoonestus ja planeeringud

R. Tobiase 3

Projekteerimine

Otstarve: Äri- ja eluhoone
Skaala: 1800 m2

 

Staatus: projekt 2016-2017, ehitus 2018
Tellija: Endoveri Arenduste OÜ

 

Tobiase 3 hoone on 5-korruseline äripindadega korterelamu, mille lahendus järgib vormiliselt detailplaneeringus ettenähtut ning haakub ümbruskonna kivihoonestusega. Detailplaneeringuga ettenähtud asendiplaaniline lahenduse loob antud hoonest R. Tobiase tänavale nii öelda nurgahoone, mis on sissejuhatuseks teistele R. Tobiase tänavale planeeritud hoonetele.

 

Hoone peafassaad on krundile paigutatud paralleelselt R. Tobiase tänavaga ning hoone 1. korruse maht on jalakäijate kergliiklustee osas tõstetud postidele. Samalt hoone küljelt toimub ka pääs autoliftiga varustatud 12 kohalisse parklasse. Hoone keldrikorrusele tuli lisaks parkimisele mahutada ka krundil eelnevalt asunud alajaam. Teisest kuni viienda korruseni kavandati hoonesse erineva suurusega valgusküllaseid kortereid ja büroopindu.
Fassaadimaterjalina on kasutatud peamiselt betooni nii matriitspinnana kui ka sileda vormina, peegeldamaks hoonet ümbritsevat keskkonda. Betoonpinnad on liigendatud avarate klaaspindadega, klaaspiiretega ja elementide jaotusvuukidega. Esimese korruse osas lisab fassaadile pehmust parkimisala seinaosade vahel paiknevad vertikaalsed värvitud puitribid.

R. Tobiase 3