Uushoonestus ja planeeringud

Püssirohu 4

Planeerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1100 m2

Staatus: projekt 2017

Tellija: Rainer Palu

Kaasautorid/projekti meeskond: Jaanika Sau, Ove Oot, Märt Maripuu

 

Püssirohu tn 4 hoonestamata kinnistu asub Tallinnas Kesklinna linnaosas. Antud piirkond on olnud algselt madala nn aguli-tüüpi ühe- kuni kolmekorruseliste hoonetega ala. Puithooned olid (osaliselt on) pärit 19. sajandist ning kivihooned esimesest iseseisvusperioodist. Tänavate struktuur (v.a Juhkentali tänav ja selle lõunapoolne osa) hävitati suures osas II maailmasõja ajal. 1970. aastatel rajati põhja pool Juhkentali tänavat nn vabaplaneeringu põhimõttel kuni 9-korruseliste kortermajade grupp.

 

Arhitektuurne lahendus järgib mahuliselt ümbritsevaid hoonemahte ning haakub ümbruskonna uushoonestusega. Püssirohu 2 poolt on hoone 5-korruseline ning Püssirohu 6 poolt on 4-korruseline. Projekteeritava hoone sissepääsud asuvad mõlemal pool hoonet võimaldades tänavalt läbi hoone otsest pääsu parklasse ja sisehoovi. Sissepääs asub hoone tsentrist vasakul pool, liigendades kõrgema ning madalama mahu. Hoone astmelisus jätkab Püssirohu 2 hoone loogikat. Fassaadilahendusena kasutatakse erinevaid kvaliteetseid perforeeritud fassaadiplaate, krohvilahendusi ja betooni.

Püssirohu 4