Ideelahendus

Püha Johannese Kool

Planeerimine

Otstarve: Põhikooli, lasteaia ja gümnaasiumi õppehoone
Skaala: 3720 m2

 

Staatus: II koht ideevõistlusel 2020
Tellija: Püha Johannese Koolikoda OÜ

 

KOLMKÕLA

 

Kolmkõla moodustub kolme või enama heli samaaegsel kõlamisel. Käesolevas töös on püütud tekitada kooskõla looduse, hariduse ja usu vahel.

 

Planeeritud hoone kinnistu asub keset männimetsa. Käesolev töö on püüdnud maksimaalselt olukorda ära kasutada ja säilitada. Seega on kujundatud väliruum orgaanilisena ja kooskõlas ümbritseva võimsa männimetsaga.

 

Koolihoone on projekteeritud kinnistu loodeserva. Peamine juurdepääs koolile toimub Kivimäe tänavalt, mille kaudu on tagatud ligipääs ka transpordile. Kinnistu idanurka jääb I etapi parkla, põhjanurka II etapi parkla ning ka sissesõidutee teenindavale transpordile majandussissepääsuni, mis on varjatult hoone loodeservas.

 

Kinnistu keskel asub lipuväljak, mis jääb ka otse kooli peasissepääsu ette. Selliselt on sissepääs kooli erinevatest suundadest läbi männimetsa tulijatele võrdselt ligipääsetav. Lasteaed on projekteeritud hoone idanurka, kus on sellele ka eraldi sissepääs ja mänguväljak. Gümnaasiumile on tagatud eraldiseisvad sissepääs gümnaasiumi ja kooli mahtude sisenurgast.

 

Koolihoone on oma plaanilahenduselt lihtne, koosnedes kolmest ruudust, mis tagab lihtsa ruumi tsoneeringu. Hoone südamesse jääb kooli kodukirik, avanedes idafassaadiga siseõue ja teiselt poolt aatriumisse. Siseõue lahendus toob kompaktsesse kooliruumi rohkem päevavalgust ning on koos kirikuga tsentraalne element hoones.

 

Peasissepääs on hoone kagufassaadis, kus fuajeest avaneb otse läbi siseõue vaade kirikule. Lasteaed jääb fuajeest paremale, kuid sellel on ka eraldi sissepääs kirdefassaadis. Erinevad kassirühmad on ruumiliselt tsoneeritud ning igal rühmal on oma klasside juures puhkeala, mis samas on suure aatriumiga ühenduses. Väikestes puhkealades on tagatud ka vaated väliruumi.

Püha Johannese Kool