Kaitsealused hooned

Peipsivene talu – Vabaõhumuuseum

Restaureerimine

Otstarve: eksponaat

Skaala: 130m2

 

Staatus: projekt 2013, ehitus 2013-2015

Tellija: Eesti Vabaõhumuuseum

 

Peipsivene talu aluseks on Kallaste linnas Oja tn 10 paiknenud Petšonkini kaluritalu ülesmõõdistused ja uuringud. Hoone toodi muuseumisse üle 1991. aastal. Peipsi läänekalda eripärane vene asustus sai alguse 18. sajandil peale kirikulõhet Venemaalt pagenud vanausulised. Külades elatuti kalapüügist ja juurviljakasvatusest.

 

Eluhoone ehitati üles identselt ajaloolistele joonistele – 4-ruumiga (eestare, tagatare, koridor ja sahver) ning tarede aluse madala keldriga. Eluhoonega risti olev hoovihoone osa on lahendatud Peipsiääre teiste analoogsete talude eeskujul. Piirkonna tüüpsema hoovilahendusena on eeskujuks Ganitsõni (maaviljeleja) maja. Ruumide uued funktsioonid järgivad ajaloolisi. Õue osas on lisatud kaasaegne tualett ja abiruum ning endise lauda ja talli asemel meediaruum. Seejuures järgivad ruumide jaotus ning konstruktsioonid võimalikult palju ajaloolist eeskuju. Hoonel on eksponeeritud kõik säilinud ajaloolised detailid.

Peipsivene talu – Vabaõhumuuseum