Kaitsealused hooned

Shishi müügisalong

Rekonstrueerimine

Otstarve: Shishi müügisalong
Skaala: 2400m2
Staatus: projekt 2014-2016, ehitus 2017-2018
Tellija: BLRT Grupp AS
Koostööpartnerid: Eensalu & Pihel OÜ , 1Partner Ehitus, Shishi, Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo
Esialgne autor: V. Saharov

 

Endine Noblessneri laevatehase akumulaatoritsehh on ehitismälestis nr 8608.

 

Hoone on tõenäoliselt ehitatud 1914-1916, paralleelselt teiste tsehiidega. Kuni 2000. aastate keskpaigani oli hoone tööstuslikus kasutuses. Puitfermidega katus kukkus 2005. aasta talvel lumeraskuse all sisse ning hoone oli kuni 2017. aastani varemetes. Tsehhi massiivseid paekiviseinu ilmestavad klombitud paekivist kontraforsid ning betoonist valatud vertikaalsed vööd, kõrgeid ümarkaarseid aknaid krohviraamid.

 

Säilinud olid hoone üldilme ja kõik muinsuskaitse eritingimustes loetletud detailid. Väärtuslikeks loeti veel hilisemate kihistuste detailidena metalltrepp ja otsaviiludes nähtav nõukogudeaegse „originaal“ sümbol. Samuti loeti väärtuslikuks ja säilitamist vajavaks Tööstuse tn poolses otsas oleva trepi metallist valgustipostid. Koostöös Tallinna Linnaplaneerimisameti muinsuskaitse osakonna spetsialistidega leiti hoonest säilinud fotosid ning need viitasid ajaloolise katusepealse valguskaevu lahenduse eksisteerimisele.

 

Hoone terviklik rekonstrueerimine Shishi müügisalongiks nägi ette uute põrandate ja vahelagede rajamist, uusi katusekonstruktsioone koos valguskaevuga, paemüüride puhastamist ja vuukimist, tihedaruuduliste akende paigaldamist, arhitektuurselt ebasobivate lisamahtude lammutamist. Siseruumides säilitati vertikaalsed piilarid, betoonist kraanatoed ning osaliselt kraanatalad.

 

Hoone siselahenduses on lähtutud eelkõige hoone kasutaja – Shishi poolsetest soovidest, mis võimaldasid ühtlaselt kogu ajaloolise kehandi säilitamist olemasolevas olukorras. Esimese korruse kirdepoolsesse otsa on projekteeritud ettevõtte esindusmüügisaal, mis on osaliselt avatud ülemisele korrusele. Sellele järgneb kahe telje vaheline majasisest liikumist teenindav plokk ja teine müügisaal. Kahe viimase edelapoolse telje vahel on töötajate riietusruumid, tualetid jm abiruumid (järgides ka varaseimad ruumide paiknemise skeeme).

 

Teisel korrusel on osaliselt alla avatud kontor, kuhu pääseb keerdtrepiga otse esindusmüügisaalist. Kontorist pool korrust kõrgemal paikneb müügikollektsioonide ettevalmistusruum. Kahe viimase telje vahelises plokis on köök ja söögisaal töötajatele.

 

Lahendust olemasoleva ruumiga kohandades järgitakse maksimaalselt olemasolevaid väärtuslike lahendusi (piilarid ja kraanakandurid) ning eksponeeritakse need vaadeldavates osades, samas säilib ruumide funktsionaalsus. Vahelae lahendus on seinast eemale toodud, et eksponeerida kõrgeid avasid ja näidata selgemalt uue ja vana substantsi üleminekuid.

Shishi müügisalong