Miljööväärtuslikud hooned

Paide 13a

Rekonstrueerimine

Otstarve: eramu
Skaala: 110 m2

Staatus: projekt 2016

 

Tellija: eraisik
Esialgne projekt: Moisei Kilbanski, 1910

 

Miljööväärtuslikuks hooneks tunnistatud Paide 13a-le on koostatud projekt elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Ajalooliselt on Paide 13a moodustanud ühtse hoonete kompleksi pesuköögi, kuuri ja veel teisegi elamuga.

 

Arhitektuurse idee aluseks on lähtuda võimalikult palju olemasolevatest ja juba osaliselt restaureeritud puitfassaadidest, järgides neid nii mahtudes kui detailides. Juurdeehituse näol on tegemist sama ajastu analoogidest lähtuva lahendusega. Kaasaegsete funktsioonidega mahud (abiruumiga varjualune) on taotluslikult võimalikult kerges konstruktsioonis ning materjalikasutuses ajaloolisest mahust kergelt eristuvad. Projekti raames hoonet laiendatakse ning senine kuur rekonstrueeritakse eluruumideks.

Paide 13a