Miljööväärtuslikud hooned, Eramud

Õhtu Kallas 15

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Skaala: 250 m2

Staatus: projekt 2019, ehitus 2020
Tellija: Eraisik

 

Saepitsiline ja avarate rõdudega suvemaja on üpris kenasti säilinud näide sellest, millised nägid välja 20. sajandi alguse uhkemad villad. Maria von Döppile kuulunud 1911. aastal valminud maja ostis 1930. aastal ära posti-, telegraafi ja telefoni teenijate kutseühisus, tehes siia oma puhkekodu. Ka praegu peab vahepeal Riigikaitse majaks muudetud hoones kutseühingu õigusjärglane – Eesti Sideja Teenindustöötajate Ametiühing – koolitus- ja puhkekeskust.

 

Maja juures on aga ilusast puitarhitektuurist olulisemgi, et see oli üks neid paiku, kus 1920. aastatel puhkas soome kirjanik Aino Kallas (1878-1956) koos diplomaadist ja folkloristist abikaasa Oskar Kallasega (1868-1946).

 

Lõik raamatust „Jalutaja teejuht“

 

Hoone fassaadilahendus taastati ajalooliste fotode põhjal. Maja fassaadil oli osaliselt säilinud puitdetailid, mis säilitati ja restaureeriti ning kasutati hävinud detailid taastamisel šabloonidena.

 

Hoonesse projekteeriti lisaks olemasolevale peauksele loodekaares väljapääsud kagusuunda terrassile otse köögist ja läbi kirdefassaadile lisatava veranda. Sissepääsude planeerimisel võeti eeskujuks arhiividest leitud ajalooline 1938. aastast asendiskeem. Tänavapoolne välistrepp taastati ajalooliste fotode järgi kombineerides raudbetooni ja loodusliku kivi.

Amortiseerunud telliskorstnatest säilitati ja taastati kirdepoolsem. Edelasuuna katuseviilule nähti ette tasapinnalised ja katuseplekiga samatoonilised päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks. Hoone algupärane sisetrepp säilitati ja korrastati. Projektiga muudeti hoone sisemist planeeringut.

Õhtu Kallas 15