Miljööväärtuslikud hooned

Niine 6

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: Korterelamu

Skaala: 1450m2

Staatus: projekt 2013-2014, ehitus 2014-2015

Tellija: Kalamaja Apartments OÜ

 

Niine 6 ehitati 19. sajandi lõpus tsaariarmee kasarmuks ning sama sajandi vahetuse ümber rekonstrueeriti elumajaks. Varaseim projekt hoonest ajalooarhiivis on 1872. aastast. Ei ole teada, kas hoone on joonistel kujutatud fassaadiga lõpuni ehitatud, aga plaanilahendused ja tegumood on olnud reaalselt ehitatule aluseks. Esimesed joonised Tallinna linnaplaneerimise ameti arhiivis pärinevad aastast 1912, mil hoonega tegelesid nii Aleksander Uljev kui ka Anton Uesson. 1918. aastal asutati selles majas Kaitseliit Johan Pitka juhtimisel.

 

Hoone asub Kalamaja ehitusmääruse kohaselt miljööväärtuslikul ala ehituspiirkonnas nr 10. Kinnistul paiknev elamu on hinnatud väärtuslikuks hooneks. Apex AB projekti koostamise algul oli hoone tühjaks lammutatud ning osaliselt avatud fassaadiga. Projekteeriti uued eluruumid katusekorrusele ning täiesti uus puitkarkassil maht hoovipoolse tiiva pikenduseks.

Niine 6