Kaitsealused hooned

Niguliste 6

Restaureerimine

Otstarve: äriruumidega korteralmu
Skaala: 450m2

 

Staatus: projekt 2015, ehitus 2015-2016, 2019-
Tellija: Stallings OÜ

 

Keeruka ehitusajalooga Niguliste 6 hoone asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal aga ei ole eraldiseisev ehitismälestis. Enne kardinaalsemaid ümberehitusi 19. sajandil oli tegemist tüüpilise hiliskeskaegse kaupmeheelamuga. Praegu on kolmekorruselise hoone I korrusel äriruumid, II ja III korrusel aga korterid.

 

2015. aasta ümberehitusprojektiga nähti ette I korruse äriruumide laienemine keldrikorrusele. Samuti nähti ette hoone üldruumide (tuulekoda ja fuajee) korrastamine. Kuna tegemist on vanalinna muinsuskaitsealal paikneva hoonega, siis laienevad selle restaureerimisele ja rekonstrueerimisele nõuded, mis kehtivad ka mälestisele. Muinsuskaitse eritingimused esimese ja keldrikorruse ümberehitamiseks on koostanud Apex AB 2015. aastal.

 

Koostatud ümberehitusprojektist on teostatud esimese korruse äriruumide restaureerimistööd, mille muinsuskaitselist järelevalvet teostas 2015-2016 Apex AB. Väliuuringud teostas H&M Restuudio OÜ ning Historia Interruptus OÜ. 2019. aastal alustati töödega ka keldris ja üldruumides.

 

Esimese korruse tööde käigus väärib märkimist põnev arhitektuuriajalooline leid endises dornses:

 

„Taasavastati ja osaliselt avati dornse paarisakna sillust toetanud kinnimüüritud paesammas. Selle kapiteeli toapoolsel küljel on voluutidest välja kasvav groteskne kuradinägu, mille sarved keerduvad kapiteeli külgedele, moodustades omakorda teisegi vallatu ilmega näolapi. Kuradi pilk on suunatud Niguliste kiriku poole. Samba tüvest kaunistab naisenägudega ornament. Analoogide põhjal võiks samba dateerida 17. sajandisse, ent see väärib omakorda arhitektuuriajaloolist analüüsi.

 

Ruumide omanikud soovisid näha kõiki ajaloolisi ehitusjärke katmata kujul. Krohvist puhastatud seinad ei pruugi küll olla stiiliajaloo vaatevinklist ruumi sobivaim lahendus, ent siiski väärtustab see vana maja, tõstes eri aegadest pärit müürilao ja muud interjöörielemendid ning hoone konstruktiivse loogika ausalt esile.“ Muinsuskaitse aastaraamat 2015, J. Türkei, K. Truu

Niguliste 6