Kaitsealused hooned

Narva mnt 57

Restaureerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1200m2
Staatus: restaureerimisprojekt 2014-2016, ehitus 2016-2018

 

Autor: Aleksandr Wladovsky 1931

Tellija: Domus Grupp OÜ

Koostöö: muinsuskaitse eritingimused – Anteris OÜ, korterite sisearhitektuur – Superellips, maastikuarhitektuur – Kivisilla OÜ

 

Narva mnt 57/1 on ehitismälestis registrinumbriga 8174.

 

Täissümmeetrilise diagonaalteljelise 8-korteriga elamu on ka autori üks eristuvama käekirjaga hooneid. Tegu on ühe Eesti art déco tippteosega, mille tellijaks on olnud arhitekti M.Kolk. Fassaadi dekoratiivsed dominandid, naisfiguuride reljeefid lõuna- ja läänefassaadi kolmandal korrusel, on teostanud skulptor Ferdinand Weber.

 

Projektiga nähti ette hoone restaureerimine ja katusealuse kohandamine eluruumideks. Säilinud siselahendusi muudeti minimaalselt. Kõik väärtuslikud detailid restaureeriti ning eksponeeriti. Katusekorrusele projekteeriti kaks uut korterit kõrge parapeti taha jäävat katuseharja minimaalselt tõstes. Valitud värvilahendused ei lähtu originaalsetest värvidest, kuid toovad välja ka originaalis rõhutatud olnud fassaadielemendid ja detailid – liseeni, sisseavanevad paarisraamidega aknad, skulptuurid jms. Kaasaegsemad lisandused on teostatud mittevaadeldavatena.

 

Uus miljöösse sobiv lahendus on antud ka hoovis paiknevale endisele garaažihoonele.

Narva mnt 57