Miljööväärtuslikud hooned

Narva mnt 40

Laiendamine, Rekonstrueerimine

Otstarve: hostel
Skaala: 3550 m2

Staatus: projekt 2016-2018, ehitus 2018-2019
Tellija: Scandium N40 OÜ

 

Algne kivihoone on ehitatud Maria Stenbocki tellimusel 1910. aastal. Projekti on allkirjastanud rohkem militaarrajatiste projekteerimisega tuntust kogunud arhitekt Aleksander Jaron. Algne uhke juugendlik hoone on olnud kolmekorruseline ning kolme kõrge vintskapiga kasutatava mansardkorrusega esimese korruse ulatuses paekivist fassaadiga. 1971. aasta projektiga laiendati hoonet hoovi poole peatrepikoja külge ehitatud kahekordse pikliku juurdeehitisega ning hiljem lisandus sama mahu ette veel ka garaaž.

 

Hoone asub Raua miljööväärtuslikul alal ning on teemaplaneeringuga tunnistatud väga väärtuslikuks.

 

2007. aastal alustati hoonesse hotelli rajamise, mille käigus lammutati hoovipoolsed jurdeehitised ning kogu hoone katuse- ja põrandakonstruktsioonid, mis ehitati terasest ja betoonist uuesti üles lisades hoonele katuse alla kaks korrust ja asendades hoovipoolse viilkatuse lamekatusega. Samuti rajati hoovipoole suur juurdeehitus. Algsest sisekujundusest Säilis ainult peatrepp ja peasissepääsu kassetlagi. Ehitustööd jäid lõpule viimata ning hoone seisis ligi 10 aastat tühjana.

 

2016. aastal alustati hoonesse hosteli projekteerimist. Projektiga nähti ette hoone tänavapoolse fassaaadi ajaloolise ilme taaastamine fotode ja jooniste alusel. Eklektilised hoovilahendused ja erinevatel aegadel valminud fassaadilõikude ühendamiseks kaeti hoovipoolsed küljed ühetooniliste horisontaalsete ülekatetega fassaadiplaadiga. Värvivalikuga rõhutatakse hoovipoolse osa sekundaarsust ajaloolise mahu suhtes ning originaalsubstanstsist säilinud lõikude kontraste.

Narva mnt 40