Kaitsealused hooned

Masina 22

Restaureerimine, Rekonstrueerimine

Otstarve: büroohoone
Skaala: 1500 m2

 

Staatus: projekt 2018-, ehitus 2018- …

Tellija: Vivikoop AS

Esialgne projekt: Jacques Rosenbaum, 1912-1913

 

Hoone asub ajalooliselt olulises Ülemiste mäe tööstuspiirkonnas. Juba 17. saj keskel rajati antud asukohta paberiveski, mis muutus eriti oluliseks aga 19. saj alguses.

Käesoleva hoone puhul on tegemist arhitekt Jacques Rosenbaumi projekti järgi 1912.-13. aastal ehitatud II tootmishoonega. Hoone puhul on märkimisväärsed kaks ehitusetappi. 1912-1913 ehitati Tartu maantee äärde murtud kelpadega mansardkatusega kahekorruseline ja krohvimata paeseinte ning raudbetoonpostidele toetuvate ribilagedega hoone, mille Tartu mnt poolsel otsaviilul paiknes dekoratiivne ovaalaken. Teise etapina 1915. aastal ehitati piki Masina tänavat tootmishoonega liituv Rosenbaumi projekteeritud paberivabriku peakontorihoone. Selle käigus muudeti Tartu mnt äärse hoonemahu ruumid lao- ja tööde vastuvõtmise-väljastamise ruumideks.

 

Tartu mnt äärse hooneosa kõrge kelpkatus ning ovaalaken säilinud ei ole. Selle asemel katab hoonet madalakaldeline katus. Millal antud muudatused hoonel teostati ei ole teada.
Hoone projekteerimine on koosnenud mitmest etapist. 2017 on Apex Arhitektuuribüroo poolt koostatud välisviimistlusuuringud. 2018. aastal alguses projekteeriti hoonele varikatused (teostamata). Tegevuskava alusel korrastati 2018 aasta keskel Tartu mnt ja Masina tänava äärne fassaadilõik. Sama aasta lõpus korrastati tegevuskava alusel ja Apex AB muinsuskaitselise järelevalve all vanema hoonemahu kagu- ja edelapoolne fassaadilõik.

Masina 22