Kaitsealused hooned

Mäekalda 9

Restaureerimine, Laiendamine

Skaala: 300 m2
Staatus: projekt 2014-2017, ehitus 2017-2019

 

Tellija: Eraisik
Kaasautorid: LaRosa OÜ – Merilen Mentaal

 

Mäekalda 9 eramu koos õuehoonega on kinnismälestis nr 8172. Eramu on 19. sajandist pärinev historistlikus stiilis suvila, mis moodustab kõrval paikneva teenijate elamuga tervikliku arhitektuuriansambli.

Mäekalda 9