Uushoonestus ja planeeringud

Luise 5c

Projekteerimine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 500m2

 

Staatus: projekt 2017, ehitus 2018

Tellija: Scandium Kinnisvara OÜ

 

Luise 5c kinnistu asub Tallinnas Kassisaba miljööväärtuslikul alal ehituspiirkonnas nr 13, Luise ja Endla tänava vahelisel paiknevas sisehoovis. 1907. aastal projekteeris Konrad Mauritz kahekorruselise, kõrge võlvitud keldri ja viilkatusega Lenderi tüüpi puitelamu. Hoone ehitati ümber 2000-ndate alguses, mille käigus muudeti hoone kandvate osade süsteemi – puitvahelaed asendati uute kandvate betoonpostidel paiknevate betoonvahelagedega ning esialgne puidust kandesein muutus oma olemuselt riputatavaks välisfassaadiks. Sealjuures muudeti ka vahelagede asetust akende suhtes. Moonutatud hoonet polnud võimalik esialgsel kujul taastada, kuid võimaldas kasutada olemasoleva struktuuri uue hoone püstitamiseks.

 

Uus hoone rajati kolmel korrusel paikneva 8 korteriga korterelamuks. Hoone fassaadilahendus seob ümbritsevate hoonete iseloomulikud detailid – hoone põhiküljed on kaetud helehalli vertikaalse eritasapinnalise laudisega ning hoone väljaulatuva mahu külgseinad on krohvitud, et eristuda peamahust. Põhimahu katus on lahendatud sarnaselt Luise tn 5 hoonele mansardkatusena. Luise 7 poolne katus on risti mansardkatusega, et mitte vähendada naaberhoone korterite valgustingimusi. Valjaulatuva mahu katus on lauge ja ühenduses põhimahu katusega, et moodustada terviklik ühendus väljaulatuva mahu ja peahoone vahel.

Luise 5c