Miljööväärtuslikud hooned

Laulupeo 5

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 790m2

 

Staatus: projekt 2016, ehitus 2018
Tellija: Energreen Ehitus OÜ

 

Laulupeo 5 hoone paikneb Tallinnas Torupilli miljööväärtuslikul alal ehituspiirkonnas nr 6 ning hoone on määratud väärtuslikuks. Laulupeo 5 asuva tänavaäärse kahekorruselise, sokli- ja katusekorrusega puithoone on projekteerinud 1911. aastal insener Anton Uuesson. Vasakpoolse juurdeehituse on projekteerinud 1915. aastal Nikolai Šapošnikov.

 

Rekonstrueeritud hoonel tõsteti katuseharja 1 meetri võrra ning rajati hoovipoolsed vintskapid, et katusekorrus oleks võimalik võtta eluruumidena kasutusse. Hoovi poole rajati katusekorrusele tagasiastuvad rõdud ja uue hoonemahu pealne terrass. Lisamahu rajamisel arvestati, et hoone kubatuur ei suureneks rohkem kui 33% olemasolevast maapealsest ja maa-alusest kubatuurist. Samuti rajati hoone hoovi poole esimese korruse tasapinda osaliselt maapinda süvendatud terrassid. Välisfassaadi ajaloolised säilinud detailid taastati ning eksponeeriti. Ajalooliste jooniste eeskujul kujundati aknaraamistused, välisuksed ning fassaadilaudise laotis.

Laulupeo 5