Miljööväärtuslikud hooned

Laulupeo 15

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 1250m2

 

Staatus: projekt 2013, ehitus 2016-2017

Tellija: Laulupeo 15 KÜ

 

Laulupeo 15 puitkonstruktsioonis korterelamu paikneb Torupilli miljööväärtuslikul alal ning on hinnatud väärtuslikuks. Projektiga nähti ette hoovipoolse katusekorruse mahu kasutuselevõtt vintskappide rajamisega ning fassaadide korrastamine. Hoone on valminud 1923. aastal, arhitektiks Arnold Lukk. 1960. aastatel on välja ehitatud pool katusekorrusest. Lisaks rajati hoovi uus kuur panipaikadega, korrastati parkimisala ja rajati lastele mänguplats.

 

Katusemaastiku puhul on lähtutud sümmeetriast. Pööningult leitud kuuenurksed aknad, mis originaalis asusid viilufassaadidel, leidsid taaskasutust vintskappidel. Fassaadidel on säilitatud kõik säilinud originaaldetailid – kannelüürid, soklilaud, liistud. Projektis on antud ka trepikoja siseviimistluse lahendus.

Laulupeo 15