Miljööväärtuslikud hooned

Kuristiku 4

Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 700 m2

 

Staatus: projekt 2012, ehitus 2012-2013
Tellija: Hausers KVK OÜ

 

Korterelamu paikneb Kesklinna linnaosas Kadrioru linnajaos ja on miljööala teemaplaneeringuga hinnatud väga väärtuslikuks. Hoone esindab nn Tallinna majatüüpi, millele on omane kivist trepikoda ja puidust korteriplokk sellest kummalgi pool. Antud elamu muudab eriliseks Tallinna majale ebatüüpiline mahuline ülesehitus, kus küllaltki suure põhjapindalaga hoonel on üks täis- ja kolm katusekorrust. Algprojekt valmis 1931, projektile on alla kirjutanud dipl. arhitekt Karl Treumann, hilisema nimega K. Tarvas.

Hoone algne arhitektuurne ilme oli hästi säilinud, aga tehnosüsteemid ja mitmed tarindid olid projekteerimise ajaks amortiseerunud. Rekonstrueerimise käigus korrastati hoone konstruktsioone, muudeti kogu plaanilahendust, kaasajastati kõik kommunikatsioonid, lisati väline soojustuskiht ja taastati algupärane välisilme.

Kuristiku 4