Miljööväärtuslikud hooned, Uushoonestus ja planeeringud

Kopli liinid

Rekonstrueerimine

Otstarve: korterelamud
Skaala: 13 500m2

 

Staatus: projekt 2016 – 2017, ehitus 2018 – …

Esialgne projekt: Aleksandr Dmitrjev’i büroo, 1910-12

 

Kaasautorid/projekti meeskond: Apex AB, Silver Soe

Koostööpartnerid: Ekspertiis ja Projekt OÜ, NÜÜD arhitektid OÜ, K-Projekt

Tellija: Fund Ehitus OÜ

 

Kopli Liinidele arhitektuursete võtetega uute tähenduste loomine ainult ühe kvartali muutmisega ei ole võimalik. Peegeldades oma ajastu sotsiaalseid süsteeme, ehituskunsti arengut, enne I maailmasõda toimunud ühiskondliku arengut, aga ka hilisemate sotsiaalsete eksperimentide ebaõnnestumisi on olemasoleva näol tegemist eelkõige raamistikuga võimalikele uutele arengutele ja tähendustele.

 

Ka Katrin Paadam on tõdenud: „Kopli liinide taastamine endisel kujul ei ole enam võimalik ning kaasaegset nõudlust kujundavaid elanike eelistusi arvestades ka mõttekas. See ei tähenda aga seda, et uusarendus ei võiks võtta eeskuju kunagisest elamisruumi inimmõõtmelisusest, nii kortermajade kui ruumistruktuuri kujundamisel.“

 

Kuigi muutunud on nii linnaruumi kasutamise viisid kui kasutaja, siis endiselt säilib modernistlik suurtööstuse poolt rajatud soodsa ja kiire ehitusmeetoditega valmiva eluruumi vajadus ja olemus. Kasutaja muutumisel peame projekteerijatena õigeks ka uute tähenduste loomist ja kaasaegse ajastu peegeldust nii arhitektuursetes lahendustes kui väärtuslike hoonestuse uuesti kasutusse andmisel.

 

Kopli Liinide F-kvartali moodustavad 18 korterelamut – 5 rekonstrueeritavat Vene-Balti laevatehase oskustööliste ja meistrite endist 12 korteriga elamut, 4 „maketthoonet“, millest on säilinud tellistest trepikoda ja 9 uusehitist. Lahenduse ja hoonejaotuse aluseks on 1999. aasta Europan 5 konkursi võidutöö (Tuomas Hakala, Katariina Langenskiöld, Olli Sarlin ja Marja Sopanen) ja selle põhjal koostatud detailplaneering.

 

Säilinud hoonestuse ja uute lahenduste arhitektuursed valikud on suunatud 2016. aasta olukorrast – nii mehhaaniliste, majanduslike, folklooriliste kui bürokraatlike mõjutajate poolt.

 

Hoonestuslahenduse juures on autorid lähtunud printsiibist, et oleks „must-valgelt“ aru saada, millise hoone tüübiga on tegu. Maketthooned vastanduvad ajaloolistele rekonstrueeritavatele hoonetele värviskeemi poolest – monokroomne hele värvilahendus. Uus hoonestus vastandub lisaks kaasaegsele värvilahendusele ka kaasaegse arhitektuurikeele poolest. Rekonstrueeritavate hoonete värviskeem ning detailid on ajastu ja miljööalade üldpõhimõtetest lähtuv.

 

Kopli Liinide iseloomu on loonud hoonete paiknemine ja nende vaheline ühisruum. Avaliku ruumi rekonstrueerimise ja uuslahenduste autorid on K-Projekt ja Nüüd arhitektid.

 

Kopli liinidest lähemalt:

Wikipeedia
Katrin Paadam „Kopli liinid – kas oma või võõras allakäigutee?“ – Ehituskunst

Kopli liinid