Miljööväärtuslikud hooned

J. Köleri 16a

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 1350m2

Staatus: projekt 2010, ehitus 2013

Tellija: Köleri 16a KÜ

 

Köleri 16a kuulub Kadrioru miljööväärtuslikule alale ja on hinnatud väga väärtuslikuks hooneks.

 

Hoone projekt pärineb aastast 1904 ja on allkirjastatud E. L. Christophi poolt. Projektiga nähti ette katuseharja tõstmist 0,8 m võrra ja korterite laiendamist katusekorrusele. Säilitati kõik väärtuslikud detailid, rajati uued telliskortsnad arhiivijooniste eeskujul, esimese korruse akendele paigaldati tagasi aknaluugid.

J. Köleri 16a