Miljööväärtuslikud hooned

Kauba 10

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: Büroohoone
Skaala: 650 m2

 

Staatus: projekt 2013-2014, ehitus 2014-2015
Tellija: Via Prima Milliardium OÜ

 

1930ndate projekti põhjal on Kauba 10 hoone puhul tegemist kivitrepikojaga „Tallinna“ tüüpi elamu, milles on kokku paiknenud kuni 11 korterit.

 

Rekonstrueerimise käigus muudeti hoone 3-korruseliseks ning sinna projekteeriti 28 väikest büroopinda, mis on kõik varustatud tualeti ja kööginurgaga jättes sellega võimaluse iga pinna võimalikult autonoomseks kasutuseks.

 

Arhitektuurse lahenduse eesmärgiks oli anda hoonele taotluslikult uus kest, mis järgib maja rajamise ajastule kohaseid põhimõtteid ja loogikat rõhutades selle läbi ehitise möödanikku. Fassaadides peegeldub hoone ajalooline skeem eelkõige detailides – sokli kõrgus, sokli vöö, trepikoja etteulatuv maht, rõhutatud sissepääsu, akende rütm, uks ja muud detailid. Viimistluses kasutatakse olemasolevaga identselt põhimahus krohvipindasid. Osaliselt on ka aknad raamistatud puitpiiretega. Madala kaldega räästata valtsplekk-katus järgib 30ndate kivimajade tüüplahendusi.

Kauba 10