Miljööväärtuslikud hooned

Jahu 7b

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 750m2

Staatus: projekt 2010, ehitus 2011-2012

Tellija: eraisik

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet on tehtud tööd tunnustanud, nimetades hoone üheks 2012. aastal paremini restaureeritud majaks Tallinnas.

 

Esimesed andmed hoonest pärinevad 20. sajandi esimesest kümnendist, mil insener Voldemar Lender – kellest sai, muide, Tallinna esimene eestlasest linnapea – kavandas nimetatud kinnistule kõnealuse kahekorruselise puidust elamu. Sajandialguse lihtsate agulimajade räästajoon oli reeglina tänavaga paralleelne, siin on aga erandlikult toodud katuseviil elamu tänavaküljele.

 

1960. aastatel tehti hoonele nn majavalitsuse remont, et moderniseerida “perspektiivitu kõdurajooni moraalselt iganenud elamistingimusi” nagu toonases kõnepruugis tavatseti öelda. Remondi käigus hävitati peaaegu kõik elamu dekoratiivsed detailid, muudeti plaanilahendust, asendati ahjud ning laiendati aknaid, andes neile sajandivahetuse aegsele majale sobimatu, asümmeetrilise raamijaotuse.

 

Käesoleva projekti raames taastati hoone välisilme vastavalt ajaloolistele joonistele. Hoone sisemine lahendus on muudetud kaasaja nõuetele vastavaks.

Jahu 7b