Miljööväärtuslikud hooned

J. Poska 9

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 850 m2

Staatus: projekt 2010, ehitus 2011-2012

Tellija: Locus Securus OÜ

 

Hoone valiti Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt 2011. aasta üheks paremini korrastatud hooneks.

 

 

Hoonet asuti ehitama 1930. aastatel arhitekt Karl Treumannilt (Tarvaselt) tellitud projekti järgi. Tänavajoonest vähese tagasiastega paikneva puitelamu püstitamine võttis aastaid. Kui see lõpuks valmis sai, üüriti korterid välja ja soklikorrusele seati sisse värkstoad. Majja asus elama ka peremees ise koos naise ja lapsega. Pangale sai laen tagasi makstud napilt enne teist ilmasõda. Rekonstrueerimisega säilitati peamised hoonemahud ja kõrgused. Mõningal määral kohendati vintskappide kuju ja suurust, et tagada parem ruumilahendus.

 

Hoone sisearhitektuuris kasutati omaniku soovil võimalikult palju looduslähedasi viimistlusmaterjale. Korterite välisperimeetri siseseinad soojustati 5 cm paksuste pilliroomattidega ja pinnad kaeti traditsioonilise lubikrohviga (ca 35 mm), mis tagab ruumides hea niiskustaseme ning vähendab ka temperatuurikõikumisi. Tubade taastatud peegelvõlvid ja krohvitud seinapinnad viimistleti kaseiin- ehk kohupiimavärviga, mille toonimisel kasutati looduslikke värvimuldasid. Trepikoja seinte ülaosa kaeti kriitvärviga ning alumise osa jaoks kasutati katva värvikihi ja lasuurse pintseltehnika kombineerimist. Taastati ka algne ajastule iseloomuliku trafarettmaaling, mille seinale tehtud sondaaž paljastanud oli.

 

Esteetika ja ajastuomane viimistlus ei pidanud kaasaegse tehnoloogia tõttu kannatama. Trepikojas paiknevad kommunikatsioonid süvistati seintesse ja tehti krohviparandused. Õnnestunult restaureeriti trepikoja pendeluksed. Hilisematel aegadel vahetatud sobimatud korterite uksed ja aknad eemaldati ja asendati algupäraste akende ja uste täispuidust koopiatega. Aknad telliti kaheraamsed ja paarisavatavad. Välimisel raamil kasutati ühekordset klaasi ja sisemisel raamil selektiivklaasiga klaaspaketti. Terved originaalaknad restaureeriti selliselt, et sisemisel raamil asendati ühekordne klaas selektiivklaasiga klaaspaketiga. Korteritesisesed originaaluksed ja piirdeliistud koguti kokku ja restaureeriti. Kus see võimalikuks osutus, tehti korterite välisuksed tulepidavateks. Ühtlasi on hoone taaskasutuse hea näide: majas on uste ja akende furnituure, mis pärit Kadriorus ja mujalgi rekonstrueeritud või sootuks lammutatud majadelt. Kõik kaheksa korterit on kodused ja oma nägu.

J. Poska 9